Groepsaanbod zoldervloer isolatie

Voor zoldervloer-isolatie werd een prijsvraag georganiseerd vooraf aan het project. Dit heeft geleid tot prijs- en kwalitatieve afspraken met de 2 winnende partner-aannemers: Verschueren en Isolteam.

De afgesproken basisprijzen voor zoldervloer-isolatie variëren tussen 20 €/m² en 92 €/m² (excl. BTW). Dit verschil is redelijk groot door het groot verschil aan isolatiematerialen, zoldervloerstructuren en functies van de zolder.

Meer info over de werking en het traject bij zoldervloer-isolatie, vind je hier.

Werkzaamheden binnen dit groepsaanbod

 • Het plaatsen van de isolatie zelf
 • Het plaatsen van een dampscherm (niet steeds noodzakelijk)
 • Het plaatsen van een eventuele houtstructuur en beplating (niet steeds noodzakelijk)
 • Andere beschermingsmaatregelen, zoals afdekfolies en dampdichting (niet steeds noodzakelijk)
 • Vervangen en/of isoleren van het zolderluik
 • De opkuis van de werken
 • Het afleveren van de nodige documenten m.b.t. het aanvragen van premies

Niet inbegrepen: opkuis van de zolder, aanpassingswerken aan het dak indien nodig

 

Types zoldervloerisolatie binnen dit groepsaanbod

Binnen het groepsaanbod zijn de meest voorkomende materiaaltypes opgenomen:

 • Inblaasisolatie (cellulose, minerale wol, houtwol)
 • Zachte isolatie (minerale wol)
 • Plaat isolatie (Isomo, PIR of XPS)
 • Spuitisolatie (Icynene)

De keuze voor het ene dan wel het andere materiaal hangt vooral af van je zolderstructuur, de nood aan opslag en enkele economische of ecologische overwegingen. Bij jouw aanmelding, zal je op basis van enkele gegevens worden toegeleid naar het ene, dan wel het andere isolatiemateriaal. Op basis van hiervan krijg je een afspraak bij de meest geschikte aannemer.

Normering

 • De basis R-waarde (= isolatiewaarde) bedraagt minimaal 5 m².K/W. Enkel in geval van een onvoldoende dikke houtstructuur, wordt een R-waarde van 4,5 aanvaard.
 • Alle van toepassing zijnde STS-normen en NBN EN normen dienen gevolgd, alsook de materiaalvoorschriften van de fabrikant.
 • Gebruik van dampopen zoldervloer isolatie wordt enkel in specifieke gevallen toegelaten.
 • Daarnaast werden afspraken gemaakt met betrekking tot veiligheid.

Interesse?